In Spelen

Spelenderwijs?

Als moeder, pm’er en leerkracht speel je een cruciale rol in het spel van kinderen. Je kunt namelijk het spel van je kind naar een hoger niveau tillen, door spelenderwijs te handelen. Het spel complexer en uitdagender te maken zorgt voor prikkeling van die nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid leidt tot nieuwe ervaringen opdoen en inzichten ontwikkelen. Al spelenderwijs ontdekken kinderen hoe de wereld in elkaar zit en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dus ja spelen biedt de context tot leren. Van Oers (hoogleraar Cultuurshistorische Onderwijspedagogiek) zegt hier iets heel moois over:

De uitdagingen die een kind aangaat in het spel zijn vergelijkbaar met de uitdagingen die volwassen aangaan in de sociale werkelijkheid. Het spel wordt door het kind vrij ervaren, mag fantaseren, experimenteren en kan zo nieuwe verbanden leggen en vaardigheden opdoen. Jonge kinderen kijken naar wat je doet, ze kijken naar hun omgeving en gaan imiteren.

Van zandtafel naar tuinman

Dat is natuurlijk een te gek aanknopingspunt om dat spel complexer te maken. Stel het kind pakt bij de zandtafel een gietertje om mee te spelen, dat gietertje kun je later mee naar buiten laten nemen om als ‘tuinman’ aan de slag te gaan op het schoolplein. Al spelenderwijs geef je een kind een rol en prikkel je de nieuwsgierigheid tot het verkrijgen van inzicht in dit geval ‘wat doet een tuinman’ en door heel goed te kijken hoe een kind daarop aanhaakt kun je verdieping geven. Zo kun je dus nieuwe elementen blijven toevoegen om het spel complexer te maken.

Hersenen hebben stimulans vanuit de omgeving nodig om in ontwikkeling te blijven, zonder prikkeling ontstaat er geen ontwikkeling. Jonge kinderen hebben een rijke fantasie en dat maakt ze zo leuk. Materialen kunnen helpen om lekker te gaan experimenteren en verbanden te kunnen gaan leggen. Zo komen kinderen spelenderwijs tot nieuwe inzichten. Kijken en zien naar je kind geeft je meer tools in handen om erop in te spelen. Laat kinderen in hun spel de wereld onderzoeken en ga zelf op onderzoek uit hoe je kunt stimuleren.

Aanbevolen berichten

Plaats een reactie

0