In Blog

Wat is spel?

Spelen is een werkwoord wat veel op kinderen wordt toegepast. Wat is spelen nu eigenlijk? En wanneer spreek je nu van kwalitatief goed spel? Wanneer is mijn kind aan het spelen? Spel heeft 4 duidelijke kenmerken waar je het aan kunt herkennen. Als al deze vier aanwezig zijn mag je het spel noemen;

je kind beleeft duidelijk plezier en/of betrokkenheid in de activiteit.
je kind is vrijwillig met de activiteit begonnen.
je kind is gericht op het proces en streeft geen opgedragen doel na.
je kind is actief bezig.

(Fromberg  &  Bergen,  2006;  Kwakkel-­‐Scheffer,   2006;  Van  Oers,  2005)

Wanneer ik een kind een opdracht geef omdat ik wil weten of hij het kan is het geen spel. Is het kind vanuit zichzelf begonnen en ik stel een vraag dan is het wel spel. Het kind dan zelf bepalen wat het met die vraag doet.  Je kunt prima het spel begeleiden om het verdieping te geven. Als kleuterleerkracht zocht ik altijd per kind de balans tussen ‘werkjes’ en ‘vrij’ kiezen en gaf ik tijdens het spel de juiste spelbegeleiding.

Wat maakt spel zo belangrijk?

De ontwikkeling van het spel is de basis en een voorwaarde om je kind te laten groeien in een bewuste (leer)activiteit. Kinderen zijn spelend bezig om grip te krijgen op hun omgeving. Je stimuleert dan het vermogen om problemen op te lossen (creatief denken), je kind heeft zijn eigen wereld gecreëerd waarin het zich vrij voelt en alles kan. Het voelen van deze vrijheid heeft een mooi positief effect op het hele welbevinden.  (Hewes,  2007;  McInnes,  Howard,  Miles  &  Crowley,  2009).
In spel mag alles, zijn er geen fouten en kun je heel veel. Een kind stopt zijn gevoel in het spel en verwerkt er ook ervaringen mee. Ze doen grote mensen na en leren communiceren.

Wat leert mijn kind van spelen?

Kinderen praten en maken geluiden  tijdens het spelen. Je kind pakt een object en maakt hier geluid bij bijv. auto-toettoet of varken-grgr of benoemen zelfs het voorwerp (wat ze nodig hebben of wat het is). Je kind leert verbanden te leggen en geeft er taal aan.

Speelt je kind met andere dan oefen je naar elkaar te luisteren, samen te werken, elkaar te helpen, iets delen etc. Speelt je kind graag moeder, baby, juf, dokter dan is je kind bezig met rollenspel en leert het zich in de ander te verplaatsen. Doordat ze deze rol spelen in hun fantasiewereld gaan ze experimenteren met het uitbeelden van hun emoties. Je kind leert zich hiermee beter kennen.

Spelen met je hele lijf zorgt voor ontwikkeling van de grove motoriek. Door te rennen, klimmen, dansen, springen, wobbelen stimuleer je spierkracht, het evenwichtsgevoel en het coördineren van de bewegingen. Stoeien is een mooie activiteit die naast de motoriek ook de cognitieve en sociale ontwikkeling stimuleert. Je zoekt lichamelijk contact met de ander en moet goed opletten op de signalen dat jij en de ander het stoeien ook nog leuk vindt. Het blijft een spelletje wat niet over mag gaan naar vechten of waarbij iemand het niet meer prettig vindt. Met kleuren, plakken, rijgen, scheppen, stapelen, pakken, verplaatsen oefent je kind de fijne motoriek.spel, ontwikkeling

Spel is dus een ontzettend mooie natuurlijke en vooral veelzijdige manier om je kind te laten ontwikkelen. Ga hier lekker mee aan de slag en onthoud hierbij de 2 belangrijke aandachtspunten;

je kind voelt zich veilig
je kind heeft tijd en ruimte gehad om te verkennen

Ik wens jullie veel Speel-Leer & Ontdek-Creëer plezier!

 

(bron:www.slo.nl/spel)

 

 

 

 

Aanbevolen berichten

Plaats een reactie

0